Management

Management

MANAGEMENT 

 

Governing Body

Smt. Varsha Praful Patel

President

Shri. Mukesh Natawarlalbhai Patel

Vice President

Ku. Purna Praful Patel

Vice President

Shri. Rajendra Hiralal Jain

Secretary

Treasurer

Shri. Praful Manoharbhai Patel

Member

Shri. Harish Chimanlal Jotwani

Member

Shri. Damodar Kishanlal Agrawal

Member

Shri. Prajay Praful Patel

Member

Smt. Avani Prashant Deshpande

Member

Smt. Niyati Samartha Parekh

Member

Shri. Dipam Devendrabhai Patel

Member

Shri. Kiran Ramanbhai Patel

Member

Shri. Nikhil Rajendra Jain

Member